Belangrijke telefoonnummers


Algemeen alarmnummer 112

In niet levensbedreigende situaties
Politie
t. 0900 8844
Politie voor doven en slechthorenden
t. 0900 1844 (teksttelefoon)
Brandweer Hollands Midden
t. 088 246 50 00

Dierenambulance
t. (0182) 529 059

Huisartsenpost
HAP Midden Holland
(Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen e.o.)
t. (0182) 322 488
HAP IJsselland
(Nieuwerkerk a/d/ IJssel/postcodes 2911 t/m 2914)
t. (010) 279 92 62

Meld Misdaad Anoniem
t. 0800 7000

Meldpunt Dierenmishandeling
t. 144

Meldpunt Zorg en Overlast
t. (0182) 545 593 ma, wo, vr 9.00-12.00 uur
e. meldpuntzo@ggdhm.nl

Veilig Thuis
t. 0800 2000 (dag en nacht)
i. www.vooreenveiligthuis.nl

Ongediertebestrijding
t. (0180) 330 300

Storingsnummers
Gas en elektriciteit
t. 0800 9009 (dag en nacht)
Bij bellen storingsnummer dient u een postcode door te geven.
Kabel
t. 0900 1884
t. (0182) 585 555 (voor Moordrecht)
Waterleiding
t. 088 347 47 47
t. (0182) 593 772 (voor Moordrecht)

Gemeentelijke telefoonnummers
Klant Contact Centrum Gemeente Zuidplas

t. (0180) 330 300 (8.30-17.00 uur)
Voor al uw vragen en opmerkingen. Ook voor meldingen onderhoud openbare ruimte, voor rioolstoringen, losliggende bestrating, defecte verlichting, groen, reiniging, graffiti/illegale posters.

WhatsApp
t. 06 51 96 46 99

Sociaal Team Zuidplas
t. (0180) 330 300
De bureaudienst is telefonisch te bereiken op werkdagen van ma t/m vr 8.30-1230 uur
e. sociaalteam@zuidplas.nl

In geval van een crisis belt u tijdens kantoortijden:
Medisch/psychische zaken: uw huisarts en bij spoed 112
Overige crisissen: uw casushouder en bij geen gehoor de bureaudienst van het sociaal team.

In geval van een crisis belt u buiten kantoortijden en in het weekeinde:
Medisch/psychische zaken: Huisartspost en bij spoed 112
Jeugd & Volwassenen:
t. 088 900 40 00 (Kwadraad/ Crisis Interventie Team)
Jeugd tot en met 17 jaar met Geestelijke Gezondheidsproblemen (GGZ):
Crisismeldingen contact op met de poli van De Jutters-Parnassia Groep via:
t. 088 358 82 10 (09.00-17.00 uur)
Crisismeldingen contact op met de acute dienst van Parnassia Groep:
t. 088 357 10 20 (na 17.00 uur)

Aanmeldingen grofvuil
t. (0180) 330 300
(maandag t/m vrijdag, 8.30-17.00 uur)

Meldpunt milieuklachten
Klachten over bedrijven (stank, geluidshinder e.d.)
t. 088 833 35 55 (24 uur/dag)
Overige milieuklachten overdag
t. (0180) 330 300 (24 uur/dag)
t. 088 833 35 55 ('s avonds/weekend)

Klachtencoördinator
t. (0180) 330 300

Functionaris voor gegevensbescherming
Barbara Hamburg
t. (0180) 330 300
e. fg@zuidplas.nl

Afspraak burgemeester en wethouders
t. (0180) 330 300

Koninklijke onderscheidingen
t. (0180) 330 300

Communicatie
t. (0180) 330 300
e. communicatie@zuidplas.nl

Accountmanagers bedrijven
Hans Houtman en Maaike Kuipers
t. (0180) 330 300
e. ondernemersloket@zuidplas.nl